AUTO RAFMAR
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHSzanowni Państwo, 

Na podstawie art..13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

PHU Auto-Rafmar M. Szwarc, R. Paluch S.C., 85-862 Bydgoszcz, ul. Solna 7
przetwarza Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem usług.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
      PHU Auto-Rafmar M. Szwarc, R. Paluch S.C., 85-862 Bydgoszcz, ul. Solna 7 -
      prowadzący działalność gospodarczą .
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty     tradycyjnej lub e mail pod adresem: autorafmarbiuro@interia.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie i przez okres
    ◦ zawarcia umowy usługi, aż do momentu jej zakończenia – poprawnego 
wykonania.
    ◦ sprzedaży produktów i czynności związane z Obsługą Klienta ( art.6 ust. RODO)
    ◦ realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z dyspozycją Klienta (zasady określone przepisami Kodeksu Cywilnego)
    ◦ dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy 
    ◦ wysyłanie treści marketingowych
    ◦ przygotowania i udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku    udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym
    ◦ wystawiania i przechowywania faktur

 PHU Auto-Rafmar M. Szwarc, R. Paluch S.C. przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu.
 W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy wynikające z wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.
   
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym               z PHU Auto-Rafmar M. Szwarc, R. Paluch S.C w celu realizacji usług.
  5. PHU Auto- Rafmar M. Szwarc, R. Paluch S.C zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji zgodnie z podstawa prawna obowiązującego prawa.
  6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących   Pana/Pani, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  8. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki, techniczne, organizacyjne oraz fizyczne w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem dostępem czy przypadkowa utrata zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami 


Z poważaniem 
PHU Auto-Rafmar M. Szwarc, R. Paluch Spółka Cywilna
85-862 Bydgoszcz, ul. Solna 7
NIP 953-24-18-762, REGON 092995735